86G-15

PRI. VOLT 200/220V

FREQ 50/60HZ

AMP 0.20/0.18A

SEC. VOLT 78/86V

Synchro Transmitter - Bộ chuyển dổi đồng tốc