8P019500 - 600117 DN150 +  DA85
Order code : 8P01950020
Automatic butterfly valve
Van bướm điều khiển bằng khí nén

Valbia

8P019500 - 600117 DN100 +  DA75
Order code :  8P01950018
Automatic butterfly valve
Van bướm điều khiển bằng khí nén

Valbia

82SR0075
SR75 S.05
Bộ truyền động khí nén
Pneumatic Actuator

Valbia

VB270
85H02027
VB Series
Bộ truyền động bằng điện
Electric Actuator

Valbia

710061 size 3" +SR125
8P00170014
Van tự động điều khiển bằng khí nén
2 way, three piece ball valve, [Valpres art. 710061 SW vap PN15] for STEAM, stainless steel AISI 316, with pneumatic actuator

Valbia