Đại lý Apex dynamic Vietnam, Apex dynamic Vietnam

100% Taiwan Origin Apex dynamic Vietnam Code: ATB280H - 002 - S2 / MITSUBISHI HA-LP22K2B
**(LF) mean low friction type **

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đâ