Đại lý Antec Vietnam,Antec disc brake FPT-1-TH-I-256 Antec Vietnam,Antec Vietnam

100% Germany/ Spain Origin Antec Vietnam Model: FPT-1-TH-I-256
 Antec disc brake ; 230/400 V 50Hz ATEX
 include: RA+CSA+DD+DM+HANDLOCK+PADLOCK
100% Germany/ Spain Origin Antec Vietnam Model: FBT-21- TH-I-356
 Antec disc brake ; 230/400 V 50Hz ATEX
 include: RA+CSA+DD+DM+HANDLOCK+PADLOCK
100% Germany/ Spain Origin Antec Vietnam Model: FBT-21-TH-II-506
 Antec disc brake ; 230/400 V 50Hz ATEX
 include: RA+CSA+DD+DM+HANDLOCK+PADLOCK

Xem thêm sản phẩm tại đây