Hỗ trợ định vị trong việc cắt vải 

► Thông tin ứng dụng

Cross laser hoặc line laser đã tạo ra các rập chính xác đảm bảo các mảnh vải được cắt ra đều chính xác như nhau từ 1 rập

► Đặc điểm nổi bật:

  • Rập được tính toán dựa trên vị trí các chất liệu.
  • Kết quả chính xác cao
  • Tính hiệu quả cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Sản phẩm đề xuất

ZM18 ZLASER VIETNAM

 

 

 

 

Liên hệ tư vấn:

mail contact sales.ans@ansvietnam.com

       support@ansgroup.asia

  phone contact 028 3517 0401

         0908 016 350